porozumienie zawarte w 1936 r. przez polskich polityków centrowych, którzy zostali zmuszeni do emigracji (W. Sikorski, W. Witos, J. Haller, K. Popiel, W. Korfanty). Grupa ta skupiła się wokół Ignacego Paderewskiego, który w miejscowości Morges w Szwajcarii miał swój dom. Domagali się przywrócenia w Polsce systemu demokratycznego, likwidacji obozu w Berezie Kartuskiej, przywrócenia demokratycznej ordynacji wyborczej, amnestii dla skazanych w procesie brzeskim, ustąpienia polityków sanacyjnych, zmiany polityki zagranicznej. Dzięki działalności Frontu w październiku 1937 r. doszło w kraju do zjednoczenia się partii centrowych - Chrześcijańska Demokracja i Narodowa Partia Chłopska utworzyły Stronnictwo Pracy.