główny plac w miastach starożytnego Rzymu, gdzie odbywały się zebrania ludowe, targi, sądy i kwitło życie towarzyskie. Najsłynniejszym takim placem było Forum Romanum (najstarszy rynek w Rzymie), gdzie decydowano o ważnych sprawach polityczno-społecznych Imperium Rzymskiego oraz odbywały się obrzędy religijne.