jeden z trzech rodzajów literackich. Charakteryzuje go dialogowość, wieloprzedmiotowość, przeważnie także fabularność i przeznaczenie do wystawiania na scenie. Brak w nim nadrzędnego podmiotu literackiego, gdyż składa się głównie z wypowiedzi działających postaci. Rola podmiotu ogranicza się do tytułu, spisu postaci, ewentualnie didaskaliów. Sytuacje i postacie działające ukazywane są bezpośrednio i za pomocą dialogu. Wyrazista i skupiona wokół głównego wątku akcja oparta jest na mocno zaznaczonym konflikcie z momentami napięcia i niespodziewanych zwrotów.