bezpośrednią przyczyną jej ogłoszenia (12 marca 1947 r.) była wojna domowa w Grecji, gdzie komuniści usiłowali przejąć rządy. Zakładała ona gotowość do udzielenia pomocy ekonomicznej i militarnej krajom zagrożonym ekspansją ZSRR i komunizmem. Krótko mówiąc, była to doktryna o powstrzymaniu rozwoju komunizmu. Efektem wprowadzenia jej w życie był m.in. plan Marshalla oraz wojna w Korei.