uznanie jakiegoś twierdzenia za absolutny pewnik poparty przez czyjś autorytet. Teologia chrześcijańska mianem dogmatu określa prawdy uznane przez Kościół jako objawione i z tego względu nie podlegające krytyce (np. dogmat o Trójcy Świętej).