opracowana przez papieża Grzegorza VII w 1075 r. doktryna dotycząca roli papiestwa w Kościele. Zdecydowanie podkreślał tam nadrzędną pozycję władzy duchownej nad świecką (papieża nad cesarzem i królami) oraz prawo papieża do mianowania i usuwania władców świeckich.