hrabia, polityk galicyjski związany z krakowskim obozem konserwatystów. Pełnił funkcję starosty krakowskiego, a następnie namiestnika Galicji. Jako namiestnik doprowadził do tzw. ugody polsko-ruskiej z Ukraińcami, w wyniku której zwiększono dotacje dla ukraińskiego szkolnictwa i instytucji kulturalnych oraz zgodzono się obsadzić na najwyższych grecko-katolickich urzędach kościelnych księży związanych z ukraińskim ruchem narodowym. Wobec oporu polskiego ziemiaństwa na tym zakończono ustępstwa wobec Ukraińców. Badeni starał się także osłabić działalność radykalnych organizacji nacjonalistycznych, zarówno polskich, jak i ukraińskich (z tego powodu hamował rozwój ruchu ludowego i socjalistycznego). Jako namiestnik dbał też o rozwój szkolnictwa i z jego inicjatywy przeprowadzono w Galicji reformę szkolną, starał się także zwalczać analfabetyzm. W latach 1895-97 pełnił funkcję premiera w rządzie austriackim. Przeprowadził wtedy reformę ordynacji wyborczej, w wyniku której wprowadzona została piąta kuria, która mogła wprowadzić do sejmu 72 posłów. Badeni zrównał też urzędowo język czeski z niemieckim (na terenie Czech i Moraw) co sprawiło, że niemiecka opozycja wymusiła jego dymisję.