majątek ziemski wolny od wszelkich ciężarów i zobowiązań o charakterze lennym.