nurt w sztukach plastycznych, który największy rozwój osiągnął w XVIII i pierwszej połowie XIX w. Preferował naśladownictwo dzieł uznanych artystów, twierdząc, że korzystanie z ich doświadczeń daje artyście dobre podstawy. Z czasem jednak akademicy zaczęli wpływać hamująco na rozwój sztuki.