zrzeczenie się władzy przez panującego (rezygnacja z tronu). W Polsce abdykował Jan II Kazimierz (1668); do abdykacji zmusił Augusta II Mocnego na mocy układu w Altranstädt (1706) król szwedzki Karol XII (August II powrócił na tron w 1709); po wojnie sukcesyjnej abdykował Stanisław Leszczyński (1735); na życzenie Katarzyny II abdykował ostatni król polski Stanisław August Poniatowski (1795). Ten ostatni praktycznie abdykował tylko formalnie, gdyż państwo polskie przestało wtedy istnieć na skutek rozbiorów.