gatunki niektórych zwierząt podlegające ochronie prawnej ze względu na zagrożenie ich egzystencji przez działalność człowieka lub przez niekorzystne warunki środowiska w którym żyją. Ze względów gospodarczych ochronie podlegają również zwierzęta użyteczne, niektóre owady zapylające, pasożyty i zwierzęta zjadające szkodniki roślin. W Polsce jest ok. 400 gatunków zwierząt chronionych, należą do nich m.in. nietoperze, niedźwiedzie, żbiki, świstaki, kozica, żubry, żurawie, łabędzie nieme, bociany czarne i białe, sępy płowe, orły przednie i inne.