struktura tektoniczna. Część skorupy ziemskiej ograniczona pęknięciami i podnoszona równomiernie wzdłuż dwóch lub więcej uskoków, tworząca wzniesienie, zwykle o wydłużonym kształcie. Wyróżnia się zręby tektoniczne pojedyncze (proste) lub zręby tektoniczne złożone o charakterze schodowym. W Polsce charakterystyczne są w Sudetach oraz na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (np. Grzbiet Tenczyński w okolicy Krakowa).