wyżynna kraina geograficzna ciągnąca się we wschodnich Czechach i południowej Polsce od doliny Morawy do doliny Dunajca. Należy do Karpat Zachodnich.

zachód -

  1. Moment przejścia określonego ciała niebieskiego (np. Słońca) z widocznej część sfery niebieskiej na niewidoczną (pod horyzont). Obiekt zachodzący zmienia swoją wysokość względem obserwatora z dodatniej na ujemną.
  2. Nazwa jednego z głównych kierunków świata. W kartografii oznaczana symbolem "W" (ang. west).