terytorium autonomiczne wchodzące w skład Autonomii Palestyńskiej. Jego pole powierzchni wynosi 5879 km2, a zamieszkiwany jest przez 1,3 mln mieszkańców.