informuje o zróżnicowaniu płciowym na danym obszarze.