lewy dopływ Dunaju przepływający przez Słowację o długości 403 km. Jego obszar źródłowy znajduje się w Tatrach.