proces przetwarzania różnego rodzaju odpadów, które straciły swoją wartość użytkową (lub zanieczyszczeń), powstałych w wyniku działań gospodarczych.