III sektor gospodarki narodowej państwa, który stanowi nierozerwalną część z sektorami pozostałymi jak rolnictwo czy przemysł. Stanowi działalność nie związaną bezpośrednio z wytwarzaniem produktów. Ze względu na charakter (strukturę) usług dzieli się je na: usługi materialne (transport, handel, łączność, gospodarka komunalna, gastronomia, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, krawieckie, szewskie i inne); usługi niematerialne (edukacja, kultura, służba zdrowia, rekreacja, turystyka, wymiar sprawiedliwości, administracja), a w nich wyspecjalizowany sektor IV (placówki naukowo-badawcze, biura projektów, firmy konsultingowe, marketingowe, reklama i inne).