zabiegi mające na celu poprawę struktury (jakości) gleby. Wzbogacają glebę w odpowiednie substancje, takie jak powietrze, woda i sole mineralne, których ilość zależy od wymogów uprawianych roślin. Do tych najważniejszych czynności zalicza się m.in. orkę, meliorację i nawożenie gleby. Podstawą uprawy gleby (roli, ziemi) jest ogólna znajomość zasad gleboznawstwa, oparta na wykorzystania meteorologii, wiedzy o nawozach sztucznych, okresie wegetacji określonych roślin uprawnych, sposobach uprawy określonych gleb, płodozmianie itp.