jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce znajdujący się na Równinie Tucholskiej będącej częścią Pojezierza Pomorskiego. W drzewostanie dominują bory sosnowe. W 1996 roku w północno- -zachodniej części utworzono Park Narodowy Bory Tucholskie.