wytyczona dla turystów (zorganizowana) trasa na obszarze o dużych walorach krajoznawczych, oznaczona umownymi znakami (symbolami) umożliwiającymi odnalezienie właściwej, wskazanej drogi (szlaku).