proces przejścia ciał stałych (lodu) w stan gazowy (para wodna) z pominięciem stanu ciekłego (proces bezpośredni).