mniej więcej równoleżnikowo ułożona strefa określonego klimatu na Ziemi. Jest wyszczególniona głównie na podstawie (kryterium) przebiegu temperatury powietrza i poziomu opadów atmosferycznych. Jest zróżnicowana względem szerokości geograficznych na Ziemi. Według Wincentego Okołowicza (geograf, klimatolog 1906-1979) wyróżniamy następujące strefy klimatyczne na Ziemi: strefa klimatu równikowego, strefa klimatu zwrotnikowego, strefa klimatu podzwrotnikowego, strefa klimatu umiarkowanego i strefa klimatu okołobiegunowego. (klimat)

Strefy klimatyczne wg Wincentego Okołowicza