dziedzina geologii historycznej. Zajmuje się analizą kolejności zalegania (występowania) i powstawania warstw skalnych, a także określania ich wieku za pomocą tzw. skamieniałości przewodnich.