przejściowa warstwa w atmosferze, między stratosferą a mezosferą.