stożek utworzony z osuwającego się ze zboczy materiału okruchów skalnych (piargu) u wylotu długiej, wklęsłej formy stromego zbocza (żlebu), o powierzchni nachylonej pod znacznym kątem (do ok. 35°).