stożek aluwialny. Rozłożyste (wachlarzowate) nagromadzenie osadów naniesionych przez wody płynące. Ma płaską, prawie poziomą powierzchnię nachyloną w kierunku spływu wód. Kształtuje się w czasie zmniejszenia spadku lub ilości niesionego przez wody materiału skalnego.