stosunek określający przyrost głębokości wewnątrz Ziemi, jakiemu towarzyszy przyrost temperatury wgłębnej. Jest wyznaczany dla określonego obszaru i określonego przedziału głębokości. Globalny, średni stopień geotermiczny wynosi 33m/1°C (wraz ze wzrostem głębokości na każde 33 metrów temperatura wzrasta o 1°C). Odwrotny stosunek (przyrost temperatury do przyrostu głębokości) zwany jest gradientem geotermicznym.