zachowane w skałach szczątki lub ślady organizmów zwierzęcych i roślinnych, żyjących w czasie powstawania tych skał. Mogą to być całe organizmy roślin i zwierząt; ich twarde części szkieletowe (zęby kręgowców, szkielety korali i gąbek, skorupki ramienionogów, ślimaków, małży i inne), odciski i odlewy zmineralizowane, zwęglone, zalane żywicą (bursztyn), zamarznięte (mamut w wiecznej zmarzlinie), utrwalone w wosku ziemnym itp.