skała okruchowa, której ziarna są ze sobą zespolone w wyniku procesów wiązania (cementowania) luźnego materiału okruchowego za pomocą lepiszcza (substancji wiążącej). Pod naciskiem dłoni dają się ugniatać.