skała wydobywana wraz z główną kopaliną, ale w przeciwieństwie do niej uważana za nieużyteczną gospodarczo (np. piaski i gliny z przewarstwienia węgla brunatnego). W większości stanowi odpad górniczy odstawiany na zwałowisko, tworząc charakterystyczne formy terenu - hałdy pokopalniane.