powstaje wskutek zastygania roztopionej masy skalnej. Roztopiona masa skalna (magma) składa się głównie z krzemianów i glinokrzemianów. Powstaje w skorupie ziemskiej lub płaszczu Ziemi. Magma wylewająca się na powierzchnię Ziemi to lawa.

W zależności od miejsca i szybkości krzepnięcia wyróżniono następujące skały magmowe:

Ze względu na zawartość krzemionki (SiO2) skały magmowe podzielono na: