rzut siatki geograficznej na płaszczyznę styczną do globusa w biegunie. W zależności od tego, gdzie znajduje się ognisko rzutu, rozróżniamy:

  • siatkę centralną - ognisko rzutu w środku Ziemi,
  • siatkę stereograficzną - ognisko rzutu na przeciwległym biegunie,
  • siatkę ortograficzną - ognisko rzutu znajduje się nieskończenie daleko.

Mapy, które wykonano opierając się na siatce płaszczyznowej normalnej, przedstawiają obszary okołobiegunowe. Równoleżniki są okręgami współśrodkowymi, południki zaś liniami prostymi zbiegającymi się w biegunie.

Siatka płaszczyznowa (azymutalna) normalna stereograficzna