Federacja Rosyjska. Państwo położone we wschodniej Europie i północnej Azji. Powierzchnia 17 075 400 km2. Największe powierzchniowo państwo na świecie. Liczba ludności 144 664 tys. (2001 r.). Stolica Moskwa. Język urzędowy rosyjski (w użyciu również języki różnych grup narodowościowych). Jednostka monetarna rubel. Skład etniczny: Rosjanie (ok. 81,5% ludności), Tatarzy (ok. 3,8%), Ukraińcy (ok. 3%), Niemcy (ok. 0,6%) i inni. Dominującą grupą wyznaniową stanowią chrześcijanie (głównie prawosławni), poza tym muzułmanie i inni.