zapotrzebowanie na określone towary oraz siłę roboczą na określonym obszarze.