Historia państwowości polskiej liczy ponad tysiąc lat. W okresie tym wielokrotnie zmieniała się powierzchnia Polski oraz przebieg jej granic. Przez 123 lata podczas zaborów Polska nie istniała jako suwerenne państwo. Obecne granice zostały ustalone pod koniec II wojny światowej na konferencjach w Jałcie i Poczdamie. W ich wyniku obszar państwa polskiego został wyraźnie przesunięty na zachód w stosunku do Polski międzywojennej. Utraciliśmy ziemie wschodnie na rzecz Związku Radzieckiego, odzyskaliśmy natomiast Pomorze, Śląsk i Mazury należące przed wojną do Niemiec. W 1951 roku dokonano niewielkiej korekty granicy wschodniej. W jej wyniku Polska otrzymała część obwodu drohobyckiego, a Związek Radziecki fragment ziemi sokalskiej. Obecnie pole powierzchni lądowej Polski wynosi 312 685 km2 (9 miejsce w Europie).

· Długość granic Polski wynosi 3582 km.

· Przebieg granic:

· Podział administracyjny:

W czerwcu 1946 roku podzielono Polskę na 14 województw. Drugim szczeblem podziału były powiaty, a trzecim miasta i gminy. W czerwcu 1950 roku liczba województw zwiększyła się do 17. Powstały wówczas województwa: koszalińskie, opolskie i zielonogórskie. W styczniu 1955 roku zniesione zostały gminy, a w ich miejsce utworzono gromady. W 1973 roku nastąpił proces odwrotny - z gromad utworzono gminy.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono podział dwuszczeblowy. Województw było 49. Trzy województwa miały status specjalny: warszawskie - określane jako stołeczne oraz łódzkie i krakowskie - miejskie. Drugim szczeblem w tym podziale były gminy.

W obecnym podziale administracyjnym powróciły powiaty. Przedstawia się on następująco: 16 województw, 308 powiatów ziemskich, 65 powiatów grodzkich (miast na prawach powiatu), 2489 gmin.

Granice Polski

Państwo

Długość w km

Niemcy

467

Czechy

790

Słowacja

539

Ukraina

529

Białoruś

416

Litwa

103

Rosja (obwód kaliningradzki)

210

Granica morska

528

Województwa i ich stolice

Województwo

Stolica

dolnośląskie

Wrocław

kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz

lubelskie

Lublin

lubuskie

Gorzów Wielkopolski

łódzkie

Łódź

małopolskie

Kraków

mazowieckie

Warszawa

opolskie

Opole

podkarpackie

Rzeszów

podlaskie

Białystok

pomorskie

Gdańsk

śląskie

Katowice

świętokrzyskie

Kielce

warmińsko-mazurskie

Olsztyn

wielkopolskie

Poznań

zachodniopomorskie

Szczecin

Podział Polski na województwa