regularne podnoszenie (przypływ) i obniżanie (odpływ) poziomu wód morskich i oceanicznych, wywołane siłami przyciągania Księżyca i w mniejszym stopniu Słońca. Przypływ następuje w czasie górowania i dołowania Księżyca, mniej więcej co 12 godzin. Cykl pływów jest cyklem dobowym. Największe pływy występują w zatokach lub cieśninach otwartych mórz, np. w zatoce Fundy (w Kanadzie) poziom morza zmienia się o 16 m. Natomiast na morzach śródziemnych pływy są prawie niezauważalne. Występowanie pływów, ogranicza możliwość zagospodarowania terenów położonych w ich zasięgu. Utrudnia zwłaszcza pracę portów.