liczna grupa minerałów skałotwórczych, krzemianów glinu, sodu, wapnia, magnezu i żelaza. Mają różne barwy w zależności od zawartości żelaza, tytanu i innych domieszek.