zużyte przedmioty i substancje stałe oraz nie będące ściekami substancje ciekłe, powstałe w wyniku działalności gospodarczej lub bytowania człowieka już nie przydatne do dalszego wykorzystania (eksploatacji). Uciążliwe dla środowiska. W zależności od źródła pochodzenia mogą to być: odpady górnicze (skała płonna), odpady komunalne (powstałe w wyniku działalności bytowej człowieka), odpady promieniotwórcze, odpady przemysłowe, itp.