odległość na powierzchni Ziemi między określonymi punktami, mierzona na tym samym poziomie.