poznawanie i opanowywanie przez określone cywilizacje nowych lądów i mórz. Odkrycia geograficzne były skutkiem wypraw odkrywczych (poszukiwawczych) i podróżniczych. Zmieniały wiedzę o świecie i kształtowały charakter polityczny i gospodarczy państw odkrywczych (zwł. mocarstw kolonialnych). Największych odkryć dokonano w XV i XVI wieku. Stąd okres ten nazwano okresem wielkich odkryć geograficznych, w którym trzy fakty odegrały bardzo istotną rolę i zaważyły na podziale politycznym świata. Były to: odkrycie Ameryki przez K. Kolumba (1492 r.), podróż Vasco da Gamy do Indii (1498 r.), oraz pierwsza podróż dookoła świata F. Magellana (1519-1522).