okres, w którym Słońce nie wschodzi nad horyzont jedną dobę (na kołach polarnych) lub dłużej (na wyższych szerokościach geograficznych od kół polarnych). Najdłużej więc noc polarna trwa na biegunach (ok. 180 dób), najkrócej na kołach polarnych. Zjawiska dni i nocy polarnych występują w podbiegunowych strefach oświetlenia Ziemi, przy czym jeżeli w strefie podbiegunowej półkuli północnej jest noc polarna, to w strefie podbiegunowej półkuli południowej trwa dzień polarny i odwrotnie.