podcios brzegowy. Element wybrzeża klifowego. Wgłębienie u podstawy klifu (urwiska nadbrzeżnego), utworzone wskutek uderzenia fal morskich. Nisza abrazyjna w miarę pogłębiania się doprowadza do obrywu wyższych partii brzegu i w efekcie jego cofania.