pogląd społeczny zakładający, że życie (egzystencja) człowieka i rozwój społeczno-gospodarczy nie zależą w większym stopniu od warunków środowiska geograficznego. Nihilizm geograficzny obecnie nie znajduje już tak wielu zwolenników wśród badaczy, ponieważ nie uwzględnia niemożności przekroczenia przez człowieka pewnych naturalnych barier, np.: bariery termicznej (niemożność egzystencji w niskich temperaturach); bariery grawitacyjnej (niemożność egzystencji na dużych wysokościach); bariery świetlnej (niemożność egzystencji na obszarach dni i nocy polarnych) czy bariery wodnej (niemożność egzystowania w klimacie suchym). Poglądem wyraźnie przeciwnym jest determinizm geograficzny, czyli uznanie całkowitego dostosowania się człowieka do warunków środowiska geograficznego.