jaskiniowe formy krasu wytworzone przez strącanie się węglanu wapnia z wody ściekającej ze ścian i stropów jaskiń. Nacieki wiszące ze stropu mają kształt sopli, są to tzw. stalaktyty. Nacieki powstałe na dnie jaskini z kropel kapiącej wody to stalagmity. Jeżeli stalaktyt zrasta się ze stalagmitem, tworzą rzadko spotykaną formę zwaną stalagnatem. Te różnorodne, niekiedy delikatne i kruche naturalne formy jaskiniowe, będące wielką atrakcją turystyczną narażone są przez niekontrolowany ruch turystyczny na niemałe straty.

Niezwykłą atrakcyjność takich nacieków jaskiniowych reprezentuje w Polsce np. jaskinia Niedźwiedzia, położona w pn. części Masywu Śnieżnika w Sudetach.