Mauretańska Republika Islamska. Państwo położone w północno-zachodniej Afryce nad Oceanem Atlantyckim, w zachodniej części Sahary, która pokrywa prawie 4/5 powierzchni kraju. Powierzchnia wynosi 1 030 700 km2. Liczba ludności 2 747 tys. (2001 r.). Stolica Nawakszut. Język urzędowy arabski i francuski. Jednostka monetarna ougiya. Grupy etniczno-rasowe: większość mieszkańców stanowią Maurowie - ludność pochodzenia arabsko-berberyjskiego (81%), a pozostali to Wolof, Tukulerzy, Soninke, Fulbe i inni. Religią państwową jest islam wyznawany przez 99% mieszkańców. Mauretania jest krajem słabo rozwiniętym.