wodny obszar połowu ryb i innych zwierząt morskich (mięczaków, skorupiaków, ssaków morskich), położony w rejonach ich obfitego występowania. Najczęściej są to miejsca mieszania się zimnych i ciepłych prądów morskich lub zróżnicowane pod względem zasolenia wody. Za łowisko uznaje się również teren jednolity pod względem przyrodniczym, na którym urządza się polowania.