zbite w uwarstwioną całość kryształy lodu o średnicy 1-5 cm, powstałe w procesie przeobrażania śniegu, a następnie lodu firnowego. Proces ten zachodzi w warunkach dużego nacisku nadległych warstw śniegu i firnu, których grubość (miąższość) musi wynosić co najmniej 30 m. Lód lodowcowy jest głównym składnikiem masy lodowców i lądolodów. Ma niebieskawy odcień i dużą gęstość.