las charakterystyczny dla strefy umiarkowanych szerokości geograficznych. Utworzony na glebach słabo kwaśnych zarówno przez drzewa liściaste - zrzucające liście na zimę oraz drzewa iglaste (sosna, świerk, modrzew, cis).