stolica Afganistanu znajdująca się we wschodniej części kraju. W 1989 roku liczył 1,5 mieszkańców. Obecna liczba mieszkańców jest trudna do ustalenia.